Supply of Labor & Materials for the Construction of Evacuation Center, Phase I at Brgy. Sta. Cruz – Proceed
March 13, 2019
Angat Buhay
March 18, 2019

32nd BLOOD LETTING ACTIVITY

An Lokal na Gobyerno kan Banwaan nin Tinambac sa pamamayo ni Atty. Ruel Brioso Tuy mawot magpasalamat sa gabos na nagpartisipar, nagtarabang, nagdonar nin dugo asin naging parte kan matrayumpong 32nd BLOOD LETTING ACTIVITY na pinag gibo sa Tinambac Sports Complex sa satong banwaan.
An BLOOD LETTING ACTIVITY sarong programa kan satong lokal na gobyerno na taon taon pinag gigibo sa pakikipagtabangan kan Bicol Medical Center.
Sa ngaran po kan Lokal na Gobyerno kan Banwaan nin Tinambac, itinatao mi po ang onra asin kredito sa gabos na nagpartisipar asin boluntaryong nagdonar nin dugo para sa nasabing aktibidad. An saindong donasyon na dugo dakulang katabangan para sa mga katugangan nyatong may mga kahelangan asin mas nangangaipo kan mga ini.
Sa liwat, Dios Mabalos po sa saindo gabos asin lugod dai po kamo maraya na magpartisipar asin padagos na magtabang para sa ikakamaray kan satong kapwa asin kan bilog na banwaan.