LTO OUTREACH PROGRAM
November 6, 2018
Supply and Delivery of 2-units Big Fan
November 6, 2018

ASSET

Si Alkalde Ruel Brioso Tuy sa pakikipag olay sa mga magurang asin mga estudyanteng beneficiario kan Asistensya sa Estudyanteng Tinambaqueno Scholarship Program (ASSET) ngunyan na first semester kan school year 2018-2019.
Sa pangaduwang pagkakataon, pinagmawot kan Alkalde na direktang itao sa mga estudyante an educational cash assistance na naghahale sa gobyerno lokal kan Tinambac ta nganing makapagtaong kagianan sa mga kamagurangan na oroaldaw nagsasakripisyo para sana mapa antos an saindang mga kaakian sa pag eskwela, siring man makatabang sa mga estudyante para sa saindang padikit dikit na gastosan sa kolehiyo.
Sa liwat, hale po sa Lokal na Gobyerno kan Banwaan nin Tinambac sa pamamayo ni Alkalde Ruel Brioso Tuy kaibahan an bilog na myembros kan Sangguniang Bayan, an pagpapasalamat sa mga magurang asin mga estudyante para sa sanggatos na porsyento nindong aktibong partisipasyon/attendance para sa mga pagtitiripon na arog kani.Laomon po nindo an padagos na asistensya kan satong lokal na gobyerno sa lambang estudyanteng dedikado,pursigido asin may pangaturogan na makapagtapos kan saindang pag aadal para sa mas magayon na futuro.
Dios Mabalos Iskolars asin iribahan giraray kita sa masurunod na semester!