Social Pension of Señor Citizens
June 22, 2018
MASS OATH TAKING
July 4, 2018

Blood Letting Activity

An lokal na gobyerno kan banwaan nin Tinambac sa pamamayo ni Abogado Ruel Brioso Tuy, mawot magpasalamat sa gabos na nag tarabang, nagdonar asin naging parte kan Blood Letting Activity na pinag gibo kan Hunyo 22 sa Tinambac Sports Complex.
An saindong mga donasyon na dugo dakulang tabang na po sa satuyang mga kahimanwa na mas nangangaipo kaini.
Sa liwat Dios mabalos po saindo gabos asin lugod dai po kamo maraya na magpartisipar asin padagos na magtabang para sa ikakamaray kan satong kapwa asin kan bilog na banwaan.