Vice Mayor Edward Albert “Bobit” P. Prades Oathtaking
June 30, 2022
First Inaugural Session
July 7, 2022

Mayor Atty. Ruel Brioso Tuy Oathtaking

“Sabi kan iba, pagmadalagan kang alkalde kan banwaan dapat milyonaryo ka, alagad siisay an mahuna na an sarong abogado arog ni Ruel Brioso Tuy makakatulong termino na saro sana man na tios na tawo, mayong pinansyal na kakayahan, mayong ilalaban sa tibay sa pulitika kan mga pamilyang haloy naman nagkapot poder sa banwaan.”

“Saen pupuroton an sarong simpleng abogado na an solamenteng panlaban sana iyo an makusog na pagsarig sa Mahal na Dios asin an pagtubod na sa pagtabang nin “siksik, liglig at umaapaw”sabi ngani kaiyan, Tinambacqueños na mismo an matabang ta nganing makapili nin lider na dadarahon kita sa mas progresibong banwaan.”

“Sa istorya kan pulitika sa banwaan, primero sa istorya na magkaugwa nin 21, 553 na boto an sarong alkalde, asin an awad awad na suporta na ini bako na sanang pasubli nin huli ta nakaduwa na po kita asin nakatulo pang termino ngunyan. An siring na boses  sarong patunay na an Tinambacqueños habo naman sa lumang pulitika asin mawot naman nin mga lideres na madara sa sainda pasiring sa mas mauswag na bagong banwaan nin Tinambac.Dai mangyayari an kapangganahan kun bako dahil sa tabang kan lambang Tinambacqueño, ngunyan ta napatunayan na mayong madaog sa humildeng pagserbi sa banwaan”.

Salamat po Tinambacqueños!

Part of the message of thanks from Mayor Atty. Ruel Brioso Tuy on his oathtaking for the third term as Mayor of Tinambac, with the entire family and Judge Marwin M. Cortezano, as Administering Officer.

In the last term of Mayor Atty. Ruel Brioso Tuy, he is in charge of running the following projects and programs for the following three years:

 • The free electricity program or the Household Electrification Program of our local government will cover 90 percent of the inhabitants of the entire municipality.  
 • Prioritize the barangays of Union, Cagliliog, San Vicente, Tambang, and other barangays that are more in need of regular water supply.  
 • Our local government will also continue to help our teachers at DepEd. In the past six years, we have raised an allocation of 3.5 Million, and 5 Million. In the following years, we are hoping to reach 7.5 million allocations.  
 • In the coming months, an ordinance will also be drafted to make Tinambac Municipal Hospital an economic enterprise so that the medicines, laboratories, and other services provided by the hospital will be free. If approved, all services will be free for our patients at Tinambac Municipal Hospital.
 • We will also continue to provide care for women, such as through the Alagang Buntis program and other projects that can help them with their health.  
 • Provide training for all Barangay Chairman regarding health.  
 • Provide a concrete solution to the problem of flies by encouraging poultry owners to be responsible for their poultries.  
 • Allocating 10 Million in funding for our health so that our people who have patients in private hospitals will be supported by our local government in terms of financial assistance.  
 • Provide assistance to senior citizens by drafting an ordinance to allocate funds for social pensions from the local government.  
 • Strengthening the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office for immediate response to emergencies.  
 • Official opening of our new and modern sanitary landfill that is a popular solution to the garbage problem, and we can expect regular garbage collection not only downtown but in all 44 barangays of the town.