1st Farmer’s Week and Agri Fair
May 21, 2018
Grand Zumba kontra Droga
May 21, 2018

Señor San Pascual Baylon

Prosesyon para sa kaomawan ni Señor San Pascual Baylon. Lugod sa satong debosyon ki Señor San Pascual Baylon kita matabangan na padagos na magkasararo para sa dagos dagos na pag asenso kan satuyang banwaan.
Maogmang selebrasyon kan kafiestahan banwaan nin Tinambac!
Viva Senyor San Pascual Baylon!