Water System of Tambang
June 22, 2018
Blood Letting Activity
July 4, 2018

Social Pension of Señor Citizens

Ngonyan na semana, enterong natawanan nin social pension para sa duwang quarters o anom na bulan an gabos na kwalipikadong señor citizens sa Banwaan nin Tinambac. Matatandaan na nagkaigwang dikit na pagka-atraso an pag-distribwer kan nasabing benepisyo nin huli ta pighagad kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na maitao muna bago pa magkaigwang panibagong pay-out si mga pensions na dae pa nagkakakurua kan si mga señor citizens na yaraon pa sa ibang lugar o kaya man naghehelang kaya dae makahale sa saindang mga harong. An pundo na hale sa gobyerno nasyonal maninigong naitao sa mga kamagurangan sa Tinambac na daeng bawas o kulang kaibahan si Mayor Ruel Brioso Tuy.