1st Provincial PESO Federation Meeting
March 2, 2022
B-22-21 Supply of Labor and Materials for the Improvement of Multi-Purpose Building at Brg. Tamban, TCS
March 2, 2022

The new appearance of the municipality of Tinambac

Mga kahimanwa, arog po nindo, maogma asin excited na po an satong lokal na gobyerno na maipaheling sa saindo an bagong lalawgon asin itsura kan satuyang munisipyo na bako sanang mas pinagayon kundi ini mas pinahiwas, mas pinakaray, mas pinabago asin mas ginibong moderno an istruktura.

Ngunyan na bulan, pinagpupunan na po an ginigibong modernisasyon sa paagi kan paghali kan mga konkretong kudal sa atubangan kan satuyang munisipyo bilang preparasyon sa pag konstruher nin mas modernong edificio sa interong kwatro distrito.

Satuya pong helingon an disenyo asin perspektibo kan satuyang modernong munisipyo na pinagdisenyo kan sarong matibay na Arkitekto asin propyong Tinambaqueno, Architect Edgar Tuy na pinuonan ng gibuhon ngunyan na bulan bilang saro sa mga mayor na infrastraktura na mas mapabisto kan maray na imahe kan  satuyang banwaan bilang saro sa mga magagayon asin first class municipalities sa interong Camarines Sur asin rehiyon.

An proyektong ini, saro sa mga prayoridad ngunyan na taon sa administrasyon kan satong maboot, humilde asin matibay na Mayor Atty.Ruel Brioso Tuy katuwang si Vice Mayor Belle Prades asin pag iriba sa ika-13 Sangguniang Bayan na may kamawotan na maitulod asin mareyalisar  an regreening, beautification, asin modernization kan satuyang munisipyo na maserbing ladawan kan maray asin silag na pag gobernar kan banwaan sa lindong kan administrasyon ni Mayor Atty.Ruel Brioso Tuy asin mataong bagong lalawgon nin pag asenso kan satong padangat na banwaan.

An pondo na gagamiton sa proyektong ini hale man sana sa satong lokal na gobyerno bilang parte kan beautification and  modernization program na haloy ng plano kan satuyang lokal na gobyerno bilang preparasyon sa post-pandemic world.

Sa tahaw nin pandemya asin kadipisilan, padagos po an pag progreso kan satong banwaan sa paagi nin pag implimentar nin mga proyekto na mataong kapakinabangan sa bilog na konstituentes kan banwaan kasabay kan pag responde sa pandemyang dara kan Covid-19, mga programang mataong maray na oportunidad sa mga namamanwaan asin iba pang mga programa na nagtataong kasimbagan sa mga pangangaipo kan namamanwaan.

Sa irarom kan administrasyon ni Mayor Atty.Ruel Brioso Tuy, padagos dagos man giraray an pag aydentipikar kan mga proyekto asin programang dapat paorogon, arog kan programa sa salud, pagpapakusog kan komersyo, trabaho asin turismo, importansya kan edukasyon asin an siguridad kan lambang Tinambacqueño.

Dakul pang mga proyekto an iimplimentar ngunyan na bulan, taon asin an gabos na ini para po satuya gabos mga pandangat na Tinambaqueños.

Kaya ta po palan pagsabayon an pag progreso kan satuyang banwaan kasabay kan pag responde sa pandemya kun kita pirming nagkakasararo sa mayor na obheto, an maipadagos dagos an pag asenso kan bagong banwaan nin Tinambac na satuya ng napuonan.

Sa pagkakaburunyog, pagtatarabangan, makakamtan nyato ang progresong inaasam asam kun saen kita gabos an makikinabang!